Elocution Competition 2024 Results

London Tamil Centre Elocution competition 2023/24

 

  அ பிரிவு 

Keshinii  Kirupaharan  Distinction
Vihashini  Sivasuthan  Distinction

  ஆ பிரிவு 

Aarushan  Yasotharan  Distinction
Arathana  Somasundarasarma  Distinction
Karuneyan  Kesavan  Distinction
Keshan  Kirupaharan  Distinction
Keurisa  Thayatharan  Distinction

  இ பிரிவு 

Aarabi  Somasundrasarma  Distinction
Ananya  Nanthakumar  Distinction
Mithuna  Calaivanan  Distinction
Raaghavi  Thusyanthan  Distinction
Rishivhan  Thusyanthan  Distinction
Shankani  Ravaendhran  Distinction
Yashvin Kaarthik  Pravinkumar  Distinction

Ira  Suresh  Merit
Nikisha  Thanikaikumaran  Merit
Nithun  Thanikaikumaran  Merit

  ஈ பிரிவு 

Aathiran  Nivethan  Distinction
Aarush  Kannahasan  Distinction
Dharani  Sangarakumar  Distinction
Laxmitha  Babugithas  Distinction

Akhilan  Mudaliar  Merit
Jarri  Jasothan  Merit
Jayni  Jeyanthan  Merit
Raniya  Sasijanthan  Merit
Shravhan  Thusyanth  Merit
Suriya  Sabapathy  Merit
Thurigha  Navaratnarajah  Merit
Vaisnavee  Sivapriyan  Merit

  உ பிரிவு 

Abiyutha  Vivehanantharajah  Distinction
Aksharan  Nivethan  Distinction
Avantika  Chandrashekar  Distinction
Bhavana  Kajendran  Distinction
Hanshika  Jeyakanthan  Distinction
Karthy  Kapilan  Distinction
Parry Varman  Kumaran  Distinction
Sainijaa  Suthakaran  Distinction

Advait  Chandrashekar  Merit
Aviroan  Saravanakumar  Merit
Bhairavi  Janartan  Merit
Branan  Nakkeeran  Merit
Kavinuyan  Kesavan  Merit
Kesayan  Rajasekar  Merit
Kiraidh  Krishanan  Merit
Thaksith  Subaharan  Merit

  ஊ பிரிவு 

Aathana  Kannathasan  Distinction
Shrena  Suthakaran  Distinction

Pranaya  Dhamodharan  Merit
Sahithya  Sureshkumar  Merit
Sithavi  Sabesan  Merit

  எ பிரிவு 

Athiyugan  Vivehanantharajah  Distinction
Kayal  Shanthikumaran  Distinction
Lathusa  Balendrakumar  Distinction

Sajury  Sathiyanathan  Merit

© 2015-2016 London Tamil Centre
powered by Arventsys Inc.