Thirukkural competition results 2022/2023

Thirukkural competition results 2022/2023  (held 13 Nov 22)

All obtained Distinction

அ பிரிவு
Aksharya  Sivamathavan
Abinan  Nakkeran
 
ஆ பிரிவு
Akshara  Vimalkumar
Rishivhan  Thusyanth
Nikisha  Thanikaikumaran
Abirami  Kanesiah
Vishnuyaan  Sivapriyan
  
இ பிரிவு
Ananya  Nanthakumar
Sanghavi  Ravaendhran
Srimuhil  Prasanna
Suriya  Sabapathy
Abiran  Nakkeeran
Jarris  Jasothan
Shravhan  Thusyanth
Nithun  Thanikaikumaran
Jayni  Jeyanthan
Vaisnavee  Sivapriyan
 
ஈ பிரிவு
Parry varman  Kumaran
Sainijaa  Suthakaran
Hanshika  Jeyakanthan
Laxmitha  Babugithas
Aathiran  Nivethan
Aarush  Kannathasan
Thrigha  Navaratnarajah
 
உ பிரிவு
Vennila  Prasanna
Branan  Nakkeeran
Pranavee  Sivaruban
Pranaya  Dhamodharan
Bhavana  Kajendran
Athiran  Theepathas
Thaksith  Subaharan
Advait  Chandrashekar
Avantika  Chandrashekar
  
ஊ பிரிவு
Shrena  Suthakaran
Sadhana  Sangarakumar
Raki  Subramaniam
Aathana  Kannathasan
  
எ பிரிவு
Kayal  Shanthikumaran
Arave  Sathiyanathan
Ayavan  Theepathas
Latheeseni  Puspanathan

© 2015-2016 London Tamil Centre
powered by Arventsys Inc.